Vaccine phòng COVID-19: Giải pháp cần thiết bảo vệ sức khỏe của trẻ

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em được xem là giải pháp hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP