Phim Tết 2023: Cuộc chiến phòng vé của Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành

Tuy có nhiều yếu tố ăn khách và được nhào nặn bởi đạo diễn có tiềm năng nhưng "Chị chị em em 2" cũng không phải là phim dễ làm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP