Đêm nghe ca Huế trên dòng Hương

Đó những câu hát ngọt ngào trong bài dân ca Huế “Lý mười thương” mà tôi nghe được trên dòng Hương Giang đêm ấy.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP