Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế - Nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Đây là cơ quan đầu não chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng quân giải phóng trước và sau cuộc tấn công mùa xuân năm 1968.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP