Nhà văn Nguyễn Khắc Phê: Trang viết từ những cung đường ra trận

Từ cuộc chiến đấu xây dựng, bảo vệ các tuyến đường ra trận, Nguyễn Khắc Phê đã trở thành người viết báo, viết văn uy tín bên dòng Hương Giang.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP