Giữ tranh quý cho Huế

Có họa sĩ, bảo tàng dù đã có tranh rồi nhưng vẫn muốn sưu tập thêm để làm phong phú, đa dạng cho bộ sưu tập.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP