Thăng trầm gallery

Sau một thời gian dài thịnh hành, những năm gần đây các phòng tranh – gallery có xu hướng đóng cửa dần vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP