Tranh Kiều trên pháp lam

Ý tưởng tranh Kiều trên pháp lam Huế khởi nguồn từ một cuộc hội ngộ của nhóm bạn hữu yêu Huế ở TP. Hồ Chí Minh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP