Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi

Dù thời tiết diễn ra không thuận lợi nhưng theo ban tổ chức, các hoạt động của Ngày hội đã được tổ chức thành công, công chúng nhiệt tình hưởng ứng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP