Theo dấu văn bia

Dưới cái nắng rát mặt, đưa đôi bàn tay cẩn thận tháo tấm giấy khỏi mặt văn bia một cách nhẹ nhàng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP