Teambuilding trên sông Hương: Độc đáo và khác biệt

Du khách tham gia tour teambuilding (trò chơi tập thể) đua thuyền trên sông Hương chia sẻ, đây là trải nghiệm trò chơi tập thể hấp dẫn nhất mà họ từng tham gia từ trước đến nay.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP