Tăng khả năng quảng bá du lịch giữa Huế và tỉnh Gifu

Buổi tọa đàm nhằm chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng bá du lịch, qua đó tăng khả năng thu hút du khách quốc tế của tỉnh Gifu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP