Lành mạnh hóa môi trường du lịch

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất chuyên ngành du lịch theo hướng chất lượng cao thu hút du khách, cần đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các điểm du lịch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP