5 quốc gia tham dự Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế

Đây là lễ hội ý nghĩa của hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch, là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Huế đến với du khách và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần tạo không khí sôi động tại Festival NTTH 2019.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP