Giúp Huế trong chiến lược phát triển

Sau thời gian chuẩn bị, Hội đồng Tư vấn Du lịch Thừa Thiên Huế chính thức ra mắt chiều 14/3.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP