Lữ hành Huế chưa vì lợi ích chung

Do không có người đủ năng lực, uy tín để đảm nhiệm Chủ tịch Chi hội Lữ hành, nên người “bị” chọn lại là Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP