Điểm đến có trách nhiệm

Phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa và đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài cho cộng động… là những mục tiêu cơ bản nhất của du lịch có trách nhiệm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP