Hướng dẫn viên du lịch “đắt hàng”

Lượng khách đến Huế, nhất là khách ở Huế đi du lịch tiếp tục tăng, do đó, nghề hướng dẫn viên (HDV) du lịch cũng “được mùa”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP