Thiếu khách sạn cao cấp

Lượng khách vẫn tăng qua các năm, cùng với đó xu hướng lựa chọn lưu trú ở các khách sạn cao sao, nhưng số phòng khách sạn cao cấp ở Huế vẫn “dậm chân” suốt nhiều năm qua.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP