Thúc đẩy đầu tư, phát triển dịch vụ lưu trú cho Huế

Thiếu năng lực về dịch vụ lưu trú chất lượng là hạn chế rất lớn đòi hỏi cần tập trung giải quyết, nếu không, du lịch Huế sẽ bị động...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP