Kết nối các miền di sản

Ngành du lịch Huế vừa mới tổ chức đoàn famtrip khảo sát các tuyến điểm tại khu vực Đông Bắc bộ. Tại chuyến khảo sát này, ngành du lịch Huế lần lượt có những hội nghị hợp tác với Quảng Ninh và TP. Hải Phòng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP