Đoàn famtrip “Miền Trung đón bạn” khảo sát các tuyến điểm cộng đồng ở Huế

Đoàn khảo sát nhằm tìm hiểu những sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi địa phương; kết nối tour tuyến, chung tay kích cầu du lịch hậu COVID-19.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP