Huế phải là điểm đến toàn diện

Trong du lịch, đầu tư phát triển các sản phẩm là điều quan trọng. Để “đi xa” mà không “mỏi”, Huế cần hoàn thiện cơ sở vật chất, giao thông, nhân lực… nhằm trở thành một điểm đến toàn diện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP