Thời cơ & thách thức – kỳ 1: Đơn điệu dịch vụ, thành phố yên ắng sau 10 giờ đêm

Dù được xác định phát triển từ khá lâu, nhưng đến nay kinh tế đêm ở Huế chưa phát triển, nguồn thu từ dịch vụ ban đêm chiếm tỷ trọng rất thấp...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP