Giúp Huế cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch thông minh

Nhiều giải pháp để giúp Huế cụ thể hóa các mục tiêu phát triển du lịch thông minh đã được chia sẻ tại diễn đàn du lịch Huế 2019 diễn ra ngày 18/9.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP