Dòng sự kiện: "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng " và "Nhặt một cộng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn”

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP