Áp lực lạm phát, doanh nghiệp dệt may tìm cách ứng phó khi đơn hàng sụt giảm

Trước những bất lợi của thị trường, không ít đơn vị đã phải giãn, giảm giờ làm, đẩy mạnh tiết giảm chi phí và tối ưu hóa lại quá trình sản xuất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP