Khám phá Huế Nghiên cứu trao đổi

Vài chuyện ở địa danh Phủ Cam

Phủ Cam là tên làng quê xưa, thuộc ấp Phước Quả, ra đời cùng thời với các chúa Nguyễn nam tiến, đóng đô tại Thuận Hóa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP