Săn ảnh trên đỉnh Bạch Mã

Buổi trưa, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết, nhất là dụng cụ hành nghề, chúng tôi lên xe và bắt đầu rời Huế tiến về phía Vườn Quốc gia Bạch Mã.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP