Giáo dục Tuyển sinh

Tuyển sinh 2023: Dẹp ma trận phương thức xét tuyển

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm nay, các trường cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả phương thức tuyển sinh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP