Bổ nhiệm PGS.TS. Huỳnh Văn Chương giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng

PGS.TS Huỳnh Văn Chương giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, kể từ ngày 1/12/2022; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP