Năm học 2022 - 2023: Bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Trên cơ sở đề xuất của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP