Thương mớ quả rừng

Lên chợ vùng cao A Lưới, tôi vẫn giữ thói quen tìm đến những người bán quả trong gùi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP