Tạo vệ tinh du lịch: Cần xác định thứ tự ưu tiên

Mở rộng không gian du lịch, tạo các vệ tinh xung quanh vùng lõi TP. Huế là giải pháp cần thiết nhằm tăng tính đa dạng cho du lịch Cố đô.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP