Chuyên nghiệp hóa mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

Với mong muốn phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp hơn, dự án “Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ” tại xã Phú An, huyện Phú Vang...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP