Phát triển bất động sản nghỉ dưỡng: Hướng đến thị trường du lịch năng động hơn

Được xem là kênh đầu tư an toàn, cùng với đó là những lợi ích mang lại, nhất là tăng sức hấp dẫn cho điểm đến, bất động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng đang bắt đầu “khởi động” phát triển ở Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP