Chia sẻ & cam kết chấp hành nghiêm túc

Trong mọi trường hợp nếu có sự vướng mắc, các cơ sở lưu trú có thể liên hệ ngay với cơ quan quản lý về du lịch để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP