Du lịch cộng đồng: Tiềm năng nhưng chưa khai thác tốt

Là điểm đến được đánh giá có nhiều thế mạnh về du lịch cộng đồng (DLCĐ), tuy nhiên, khả năng khai thác loại hình du lịch này ở Huế chưa được như mong muốn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP