Doanh nghiệp vận tải và lữ hành chưa “gặp nhau”

Nhu cầu vận chuyển khách du lịch số lượng lớn từ Cảng Chân Mây, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đến Huế và ngược lại ngày càng lớn...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP