Quảng bá du lịch Huế ra quốc tế: Cần sớm thực hiện & có chiến lược cụ thể

Cần phải tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Huế đến với các thị trường khách quốc tế, khi các thị trường đang từng bước cho thấy sự phục hồi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP