Sáng đèn và sống động - Huế sẽ hút khách

Ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, Huế cần có những chương trình mang tính sân khấu hóa, có cái để khách xem vào ban đêm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP