Giá dịch vụ đang chi phối các tour du lịch

Theo các doanh nghiệp du lịch, giá dịch vụ tour đang chi phối khá nhiều quyết định đi du lịch của du khách, kể cả khách quốc tế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP