Ứng xử đẹp và “nói không” với thực phẩm bẩn

Đã và đang có nhiều chuyển động tích cực qua mô hình thí điểm “Phụ nữ tiểu thương ứng xử đẹp và nói không với thực phẩm bẩn...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP