• 24 - 32 ℃

  Có lúc có mưa rào

 • TỶ GIÁ NGOẠI TỆ (nguồn: Vietcombank)
  Mua Bán
  AUD 16,814 17,066
  CHF 23,003 23,465
  EUR 25,268 25,570
  HKD 2,870 2,934
  JPY 200 204
  USD 22,650 22,720
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP